Dagens Nyheter

Dagens Nyheter, grundat 1864, är Sveriges största morgontidning och dess ledarsida betecknar sig som ”oberoende liberal”. Hans Bergström har varit en återkommande krönikör och ledarskribent i tidningen, och under perioderna 1995-2000 och 2001 – 2003 var han även tidningens chefredaktör.

Under sin tid som chefredaktör på DN, med särskilt ansvar för tidningens opinionsbildning och debatt, fokuserade Hans Bergström starkt på skolfrågan. Genom en serie uppmärksammade artiklar 1997 och 1998 vände han skoldebatten till att handla om konkreta frågor i skolans vardag: ordningen, ledarskapet, lärarnas kunskapsauktoritet, normerna. skolan som arbetsplats. Han introducerade också en rektor från Harlem, Lorraine Monroe, som visade att en skola kan göra skillnad genom vad den uträttar och inte är prisgiven till sociala omständigheter. DN-kampanjen för en bättre skola fick enormt gensvar, inte minst i lärarkåren. I detta särtryck från Bertil Ohlin-institutet samlades åtta av Hans Bergströms DN-artiklar samt ett anförande han höll på en liberal skolkonferens.

Med fyra artiklar på DN:s ledarsida i början av 1997 introducerade Hans Bergström New York-modellen för polisarbete. Artiklarna föregicks av en studieresa till New York hösten 1996. Genom att ta även de små ”livskvalitetbrotten” på allvar hade New York börjat omvandla staden från kaos och otrivsel till att att bli en av de säkraste och mest attraktiva städerna i världen. Hur det gick till, och de viktigaste elementen i modellen, skildrades här för första gången för svensk publik. Artiklarna inspirerade till ”närpolisreformen”, som dock saknade bärande delar av modellen, såsom starkt lokalt ledarskap och en ny typ av statistiksystem.

Sverige blev medlem i Europeiska Unionen den 1 januari 1995. En av de första stora frågorna därefter blev om Sverige också skulle byta valuta, till den Euro som skulle införas den 1 januari 1999. Nationalekonomen Lars Calmfors utredde frågan 1996 och rekommenderade ”vänta och se”. Inom DN:s ledarredaktion fanns de som ville förorda ett snabbt och starkt ja till att avskaffa den svenska kronan. Hans Bergström var tveksam. Som chefredaktör utvecklade han en försiktig argumentering i en serie linjeledare, som sedan samlades i ett särtryck - som nu finns här för läsning.