Essäer

Hans Bergström har skrivit ett 40-tal essäer som publicerats i böcker med annan redaktör. En del är antologier i ett ämne, andra ingick i jubileumsböcker eller vänböcker. Formatet, längre än en vanlig artikel men kortare än ett bokmanus, är idealiskt för att kunna analysera ett ämne djupt men ändå koncentrerat. Essäerna har ofta bestående värde men försvinner lätt i tidens töcken. Här finns de skannade i original.

Essäer

2011

Essä

Ekerlids förlag

2009

Essä

Ekerlids förlag

2004

Essä

Förlaget Kalla Kulor

2002

Essä

Tidningsutgivarna

2000

Essä

Gidlunds förlag

1998

Essä

Bokförlaget DN

1994

Essä

1993

Essä

1993

Essä

Spris förlag

Sjukvård

1991

Essä

SNS förlag

Svensk politik

1982

Essä

Förlaget Ratio

Svensk politik