Brottsbekämpning

Med fyra artiklar på DN:s ledarsida i början av 1997 introducerade Hans Bergström New York-modellen för polisarbete. Artiklarna föregicks av en studieresa till New York hösten 1996. Genom att ta även de små ”livskvalitetbrotten” på allvar hade New York börjat omvandla staden från kaos och otrivsel till att att bli en av de säkraste och mest attraktiva städerna i världen. Hur det gick till, och de viktigaste elementen i modellen, skildrades här för första gången för svensk publik. Artiklarna inspirerade till ”närpolisreformen”, som dock saknade bärande delar av modellen, såsom starkt lokalt ledarskap och en ny typ av statistiksystem.