Om Hans Bergström

Den svenske tidningsmannen, statsvetaren och skribenten Hans Bergström är sedan länge en inflytelserik deltagare på den allmänna arenan i Sverige, genom sitt skrivande men också genom sina insatser i politik, förvaltning och akademiska institutioner, som mångårig chefredaktör för Dagens Nyheter samt i framgångsrikt skolföretagande sedan 2003.  Denna bibliografisajt samlar en stor andel av Hans texter från de senaste decennierna, för dagens läsare att själva kunna ta del av.  Här berättar Hans mer om själva syftet med sajten.

Hans Bergström är en svensk tidningsman och statsvetare. Han föddes i Norra Ny i Norra Värmland 13 maj 1948, son till skräddaremästare Nils A Bergström och barnavårdsman Gunnel Bergström. Han är sedan 2001 gift med Barbara Bergström, grundare av Internationella Engelska Skolan. De bor i USA sedan 2003. Hans har dubbelt medborgarskap Sverige-USA.

VILL DU KONTAKTA HANS? MEJLA HONOM PÅ bergstrom_hans@hotmail.com.

Pressbilder på Hans Bergström finns att ladda ned här.

Hans Bergström tog sin studentexamen i Torsby läroverk, där han vann Aftonbladets pris för årets bästa studentuppsats i Sverige 1967. Han läste in en fil.kand. vid universitetsfilialen i Karlstad, med ämnena statsvetenskap, nationalekonomi, statistik och kulturgeografi. 1987 disputerade han i statsvetenskap med avhandlingen ”Rivstart – om övergången från opposition tlll regering” (utgiven på Tidens förlag). Han utsågs 2000 till oavlönad docent vid Göteborgs universitet.

Under åren 1972-79 verkade Hans Bergström som personlig assistent och talskrivare för tre folkpartiledare: Gunnar Helén, Per Ahlmark och Ola Ullsten. Han hade dessförinnan varit vice ordförande i Folkpartiets Ungdomsförbund. Under regeringarna Fälldin I, Ullsten och Fälldin II var Bergström sakkunnig och kansliråd i Arbetsmarknadsdepartementet, Statsrådsberedningen och Utrikesdepartementet.

1980 utsågs Hans Bergström till chefredaktör och ansvarig utgivare för liberala Nerikes Allehanda, som blev Sveriges största regiontidning. 1987 rekryterades han av Svante Nycander till Dagens Nyheters ledarredaktion. Där blev han efter något år politisk redaktör och utsågs från 1 januari 1995 av DN:s styrelse till chefredaktör med särskilt ansvar för tidningens ledarsida och DN Debatt. Efter ett år som gästforskare på Stanford och Harvard i USA återkom Hans Bergström till DN våren 2001, nu som ensam chefredaktör och ansvarig utgivare. Efter ett omfattande besparingsarbete i spåren av den dåvarande IT-krisen i ekonomin valde Bergström att sluta som chefredaktör våren 2003 och flyttade till USA. Han fortsatte dock som fristående kolumnist i DN fram till 2012. Under sina chefsår på DN verkade Bergström för kvalitetsjournalistik och uppmärksammade särskilt forskningsfrågor samt behovet av en förändring av den svenska skolan, för ordning i lärmiljön och starkare kunskapsfokus.

Hans Bergström var på 1970-talet ledamot för Folkpartiet i den statliga Jämställdhetskommittén, som arbetade fram förslaget till den första Diskrimineringslagen i Sverige. Han var också en tid ledamot i Löntagarfondsutredningen. 2007-09 var han en av ledamöterna i regeringens Globaliseringsråd och skrev dess första rapport, rörande stärkt stöd till forskning i Sverige.

Bland fristående utredningsuppdrag kan nämnas det stora projektet kring den svenska medicinbranschen inom Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS), som resulterade i slutrapporten ”Medicin för Sverige” (2007). Sedan 2002 är Hans Bergström ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och dess avdelning för utbildning och forskning. IVA inrättade 2014 det årliga ”Hans Bergström-priset för vetenskaplig journalistik”, med stöd från The Hans and Barbara Bergstrom Foundation, makarna Bergströms amerikanska stiftelse. Stiftelsens uppgift är att stödja projekt för upplysning, utbildning och forskning baserade i Sverige.

Under åren 2007-10 var Hans Bergström ledamot av styrelsen för Karolinska Institutet. Han tog under denna tid också initiativet till organisationen Forska!Sverige, med uppgift att främja villkoren för medicinsk forskning och innovation i Sverige.

Från 2003 har Hans Bergströms huvudkraft ägnats åt att tillsammans med Barbara Bergström utveckla Internationella Engelska Skolan (IES) till Sveriges ledande kvalitetsorganisation inom grundskolan. Hösten 2021 driver IES 43 skolor i Sverige, med över 30 000 elever.

Barbara och Hans Bergström. (Foto: Ekerlids förlag.)
Barbara och Hans Bergström. (Foto: Ekerlids förlag.)

vill du kontakta hans? Mejla honom på bergstrom_hans@hotmail.com.