Försäkringskassan

Försäkringskassan tog 2006 initiativ till att låta ett antal forskare och samhällsdebattörer reflektera kring faktorer som kunde väntas påverka Försäkringskassans arbete på medellång sikt. Hans Bergström bidrog med den här uppsatsen, där han fokuserade på faktorer av mer beständigt slag, som demografi och värderingsförskjutningar mellan generationer. En viktig iattagelse var att ”ansvarstiden” reducerats i människors liv, genom en kraftigt förlängd ungdomstid samt en lång ”frihetstid” bland yngre äldre. Uppsatsen kom senare att ingå, under rubriken ”Rekordgenerationens frihetstid”, i en rapport utgiven av Försäkringskassan (2009:11).