Läkemedel och medicinteknik

Boken bildar slutrapporten från ett stort projekt kring svensk medicinsk industri. Sverige har varit världsledande i fråga om både nya läkemedel och ny medicinteknik. Pacemakern och titanimplantaten är två exempel. Men den svenska positionen har försvagats. Boken belyser risker, på ett sätt som visat sig vara mycket förutseende, och föreslår åtgärder för att vända utvecklingen. De handlar inte minst om hur svensk sjukvård återigen ska placeras vid spetsen av forskning och innovation.

(Publicerad på engelska som "Titans and Tigers".) Boken beskriver satsningarna på biomedicin och innovation i tre stora länder – USA, världens forskningsledare, Kina, med väldiga ambitioner, och Indien, med en stor och snabbt växande medicinsk industri. Men den skildrar också hur tre mindre nationer – Irland, Danmark och Finland – avancerat med hjälp av medvetna politiska åtgärder. De visar att det är möjligt att med kloka strategier och satsningar nå framgång för ett land på ett för framtiden viktigt område, även industriellt.

Föreläsning: Pressures behind the Swedish Health Reforms

1992

Föreläsning i Atlanta och San Francisco vid svensk-amerikanska seminarier om politiska institutioner och sjukvårdssystem, maj 1992. Föreläsningen utgiven i "Viewpoint Sweden", nr 12, juli 1992.