Regeringskansliets förvaltningskontor

Rapporten "Konsten att reagera" summerade ett inlägg som hölls vid ett seminarium 1992 med anledning av att tio år gått sedan Centralarkivet inrättades i Regeringskansliet. Hans Bergström bidrag till seminariet bygger på hans avhandling från 1987. Han konstaterar att vid regeringsskiften är det en lång partiprocess som möter en lång förvaltningsprocess, med oklar utgång. Förändrade ekonomiska villkor samt EU-medlemskapet gör det motiverat med en ny kanslireform, efter den som genomfördes 1965. Statsråd kan inte längre sitta och invänta mångåriga utredningar, utan behöver vara mer aktivt initierande och snabbare till aktion. (Essä ur boken "Konsten att reagera", 1992, Regeringskansliets förvaltningskontor)