Nerikes Allehanda

Dagstidningen Nerikes Allehanda firade 1993 sitt 150-årsjubileum. Det skedde med självförtroende, som Sveriges ledande regiontidning och en stark liberal röst. Hans Bergström, som varit tidningens chefredaktör och utgivare några år tidigare, inbjöds att för jubileumsboken reflektera över det nya medielandskapet. Resultatet blev en uppsats präglad av djup oro över medieutvecklingens inverkan på kultur, samhällsförståelse och en upplyst demokrati. För att förklara en alltmer komplex verklighet framträdde allt ”dummare” medier, en kombination som ingav oro för kvaliteten på medborgarskapet och därmed utrymmet för svåra beslut.