Nordicom, Göteborgs universitet

I slutet av 1990-talet drevs ett stort forskningsprojekt kring den svenska pressens historia. Det resulterade i ett storverk om tidningarnas framväxt och utveckling. Under arbetet ordnades också en rad seminarier och utgavs skrifter. I en av dessa skrev Hans Bergström denna text om hur den starka liberala pressen på 1800-talet verksamt bidrog till att Sverige lyfte från ett av Europas fattigaste länder till ett av de mest moderna och rika. Korruptionen utrotades i stor utsträckning genom pressens granskande roll, och svenskarna blev ett läsande folk, som kunde ta till sig även svåra frågor som medborgare. (Essä från i "Folk och press i rörelse", inom ramen för projektet "Den svenska pressens historia", 1999, Nordicom, Göteborgs universitet.)

I denna text, från en vänbok 1996 till professor Stig Hadenius, skriver Hans Bergström med stor oro om vad som händer med kvaliteten på vår demokrati om tidningarna försvinner eller uppger sin roll. Ledarredaktionen på en stor tidning som Dagens Nyheter kan inte reduceras till ”tyckande”. Den är i bästa fall en institution för kvalificerad granskning av frågor och offentliga processer, liksom för medborgares kunskapsbildning. Den goda demokratin kan inte betraktas som given; den möter hela tiden risker för sönderfall. Den överlever inte utan strukturer som upprätthåller dess normer och vanor.