Red: Olof Kleberg

Svensk press har dominerats av liberala och frisinnade tidningar. Redaktörer för tidningar med dessa beteckningar samlades 1905 i Vänsterpressföreningen. I samband med dess hundraårsjubiléum 2005 utgavs skriften ”Stridsfrågor och stilbildare – Liberal press i 100 års samhällsdebatt”. Den liberala pressens positioner och roll skildrades av en rad forskare och skribenter, alltifrån unionsupplösningen 1905 till Vietnamkriget. Den inledande essän skrevs av Hans Bergström. Han konstaterade att den liberala pressen föregick partiväsendet och nu har att hantera sin idéroll efter partipressens död.