Förlaget Natur och Kultur

Riksdagsvalet 1973 resulterade i dött lopp mellan de politiska blocken, 175-175, och vad som kom att benämnas ”lotteririksdagen”. Samtidigt skapade Opec I hög inflation som förebådade ekonomisk kris. I detta läge träffades ”Haga-överenskommelsen” mellan S-regeringen och Folkpartiet. Uppsatsen i denna vänbok från 1984 till Fp-ledaren Gunnar Helén går igenom felbeskrivningar kring uppgörelsen, däribland rörande löntagarfondsutredningen. M-ledaren Gösta Bohman berömde att utredningen tillsattes, mot bakgrund av att borgerliga partier länge pläderat för system för ”andel i vinst”.