Norges ingenjörsvetenskapsakademi

Vid jubileumssammankomsten 1994 i Oslo med Norges ingenjörsvetenskapsakademi föreläste Hans Bergström om motsättningen mellan medielogiken – med dess benägenhet för dramatik och förenkling – och tänkandet inom naturvetenskap och teknologi. Hans Bergström hävdar att journalistiken underrapporterar om tekniska förändringar och framsteg och behöver skärpa sin bevakning därvidlag. (Föreläsningen trycktes sedan i "Media och teknologi", NTVA rapport nr 3, 1995.)