Studentförlaget Horisont

Regeringen Bildt, 1991-94, var fylld av långsiktiga reformambitioner men landade mitt i en svår finans- och valutakris för Sverige. I "Reformatorn", boken om den regering där Carl Bildt var statsminister, har Hans Bergström skrivit huvuduppsatsen om det ”formativa moment” som rådde 1991. Det är mer än historia. Mitt i finanskrisen genomdrevs strukturreformer som gav Sverige en ny period av snabb tillväxt. De frihetsreformer, avregleringar och långsiktiga systemförändringar (pensionsreformen med mera) som genomdrevs vill vänstern nu 2020 avskaffa. Det politiska landskapet vid 2020-talets början har också många likheter med den situation som rådde kring 1990.