Tidens förlag

Bokförlaget Tiden var ett svenskt bokförlag, som grundades 1912 och främst gav ut böcker med anknytning till arbetarrörelsen. Numera ingår namnrättigheterna till Tidens förlags böcker i Norstedts förlagsgrupp.

Med bakgrund från sin avhandling “Rivstart” (1987) behandlar Hans Bergström situationen vid tillkomsten av regeringen Bildt 1991, i denna vänbok till professor Olof Ruin. Essän ger framförallt en statsvetenskaplig analys av villkoren för en koalitionsregering i minoritet. Det är en svår typ av regering, som tvingas förhandla i två led, först mellan regeringspartierna, sedan med andra för att få igenom sina förslag. Men det är numera en vanlig typ av regering i Sverige, både när den leds från vänster och från höger.

Hans Bergströms doktorsavhandling från 1987 handlar om politikens tidsfaser: logiken före val kontra efter val, tidigt under en mandatperiod jämfört med senare. Tre tidsfaser analyseras: valkampanjen, övergången till att ta över makten samt de första månaderna för en ny regering. En central iakttagelse är att vad som krävs för att vinna val är distinkt åtskilt från kraven för en framgångsrik hantering av regeringsmakten. Den första tiden efter en valseger ger samtidigt ett färskt mandat för handling som politiker ofta är dåligt förberedda att utnyttja.