Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy

I den här uppsatsen från 2001, framlagd vid Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy vid Harvard Kennedy School, frågar Hans Bergström om media har uppmärksammat hur befolkningen åldrats? Ett åldrande samhälle, och de frågor som ett sådant föränderligt samhälle medför, bör påverka pressen på många arenor. Ett åldrande samhälle är underlag för såväl direkta nyheter som potentialen att ändra nyhetsvärden. Det påverkar användningen av olika medieformer under dagen. Det kommer att ha en enorm inverkan på ekonomin. Det förändrar levnadsmönster och de mest grundläggande familjeinteraktionerna på sätt som starkt påverkar mönster för mediekonsumtion. Det är kanske den viktigaste övergången att täcka under detta århundrade. Denna uppsats försöker täcka ett åldrande samhälle i förhållande till olika aspekter av pressen: dess interna verklighet, dess kommersiella relationer och dess offentliga ansvar.