Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation

“Images of Sweden” var temat för Engelsbergskonferensen 2011, arrangerad av Johnson-stiftelsen. Presentationerna från konferensen samlades sedan i en bok med samma titel. Hans Bergström var inbjuden att ge sitt perspektiv, som publicist och statsvetare men också som svensk-amerikan. Han uttryckte stolthet, boende i USA, över det moderna Sveriges innovativa reformer, som friskolesystemet och pensionsreformen. Han iakttog att grundläggande drag hos det svenska samhället undergick stora förändringar, däribland den relativt homogena nationalstatens förändring med invandringen samt det socialdemokratiska partiets nedgång. (Essä från boken "Images of Sweden", 2011, red Kurt Almqvist och Alexander Linklater.)