Gidlunds förlag

Denna viktiga varning publicerades i en vänbok till den legendariske ledarskribenten Nils-Eric Sandberg, när denne avslutade sina många år på DN. Hans chef, Hans Bergström, skrev sitt bidrag som en vedersakning med tendensen att inte längre ha publicister i spetsen för redaktioner. Journalister reducerades till ”content providers”, redaktionella ledare till affärschefer. Det kommersiella perspektivet förenades med nyhetsperspektivet i att förskjuta behovet av intellektualitet på en redaktion. Uppsatsen belyser uttrycken för denna utveckling men även orsakerna till den. (Ur boken "Förnuft och värden - en vänbok till Nils-Eric Sandberg", 2000, Gidlunds förlag.)

Antologin "Globalisering, ideologi och nationell politik" från 1999 byggde på ett symposium som ordnades av Riksbankens Jubileumsfond 1999, med anledning av 100 år sedan Bertil Ohlins födelse. Hans Bergström skrev en essä för antologin, där han ger en statsvetenskaplig analys av uppgiften för partier i opposition. I det svenska partisystemet finns en spänning mellan löpande förhandlingar för resultat och behovet av växling vid makten. Uppsatsen förutspår att Socialdemokraterna går mot samma dilemman som de borgerliga länge levt med. Den framhåller att oppositionsledaren har stor betydelse för vilka frågor som hamnar i centrum liksom för kvaliten på den politiska debatten. (Essä ur boken "Globalisering, ideologi och nationell politik - 11 texter kring Bertil Ohlin och socialliberalismen", 1999, Gidlunds förlag)