PMJ - Politik Media Juridik

I denna text, från en antologi från 2014 om behovet av och kraven på en ny stor skattereform i Sverige, liknande den från 1989/90, argumenterar Hans Bergström mot kravet att den ska vara ”fördelningsneutral”. Huvudsyftet med en skattereform är att påverka beteenden i en riktning som är gynnsam för ekonomin långsiktigt. Då bör man titta mer på effekterna av en lyckad reform om 5-10 år än på dess statiska följder i dag. Förändringar som stärker konkurrenskraft och tillväxt blir på sikt också gynnsamma för statens möjligheter att finansiera offentliga utgifter som skola, vård och socialförsäkring. Denna utgiftssida kan vara mer väsentlig för jämlikheten än den progressiva beskattningen. (Essä ur boken "En skattereform för 2000-talet, elva röster om hur Sverige får ett bättre skattesystem", red Mats Bergstrand.)