Fischer & Co

Inför förhandlingarna om Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen samlade dåvarande vice statsministern Odd Engström en krets på Häringe slott av svenskar och företrädare för EU för att samtala om den europeiska demokratins frågor och problem. I sitt bidrag sökte Hans Bergström visa att ett EU som tillkommit för att förstärka politikens verkningskraft inför globala utmaningar tvärtom riskerar försvaga tilltron till det politiska systemet, om man inte begränsar dagordningen. Europa kommer fortsatt att behöva även nationell politik och intressanta dynamiska olikheter. (Text från boken "Ett samtal om Europa och vår politiska framtid", red Odd Engström.)