Timbro Förlag

Från förlagets beskrivning: "Att följa Hans Bergströms tankar under femtio år är en unik upplevelse. Han kan se tillbaka på en karriär på högsta nivå inom akademin, politiken, företagande och publicistik. Hans Bergström. Texter i urval är sålunda en exposé över den moderna, svenska samhällsdebatten, men också en lärdomsdiger resa med en person som alltid för samtalet ett steg längre än väntat."

 

Ur Lena Andersssons förord: "När jag nu läser och läser om hans texter slås jag av uppriktigheten, konsekvensen och klarsynen. Han skär som en kniv genom motståndet. Skummar av återhållen vrede över införståddhet och tankelättja. Gör processen kort med journalistkårens oreflekterade perspektiv och barnsliga premisser, ur vilka deras letande efter drabbade följer. I en tid då kritik mot media i vådlig enfald har kommit att betraktas som fientlighet mot samhällets demokratiska fundament, erinrar Hans Bergströms texter om att analytisk självkritik bör vara en integrerad del av det journalistiska uppdraget."

Val antas påverka politikens riktning och beslut i en demokrati. Men sambandet är inte enkelt. Verkligheten för en regering kan visa sig bli helt annorlunda än vad den tedde sig under en valrörelse. Koalitioner och förhandlingar tvingar också fram förändringar i förhållande till de program som ett parti presenterat i val. Dessa och andra legitima förskjutningar mellan val och handling behandlas särskilt i avsnittet ”En regerings mandat”. Tolkningen av folkets vilja i val behöver nyanseras och kompliceras.