Charles Edqvist

Boken bildar slutrapporten från ett stort projekt kring svensk medicinsk industri. Sverige har varit världsledande i fråga om både nya läkemedel och ny medicinteknik. Pacemakern och titanimplantaten är två exempel. Men den svenska positionen har försvagats. Boken belyser risker, på ett sätt som visat sig vara mycket förutseende, och föreslår åtgärder för att vända utvecklingen. De handlar inte minst om hur svensk sjukvård återigen ska placeras vid spetsen av forskning och innovation.