Svensk Tidskrift

I denna essä för moderata Politisk Tidskrift gör Hans Bergström en kritisk analys av medieutvecklingen och dess inverkan på kultur, kunskapsbildning och demokratisk mognad. Essän skrevs 1999, när en transformation – från text till bild – var på väg att följas av ännu en stor övergång – nu till internetsamhället. Om följderna av den senare övergången kunde man mest spekulera. Några årtionden senare är det intressant att se hur dåvarande chefredaktören för Dagens Nyheter tänkte om nätets användning och följder. Framtidsbilden dominerades av oro och pessimism om den medierade verkligheten.