Liber förlag

Detta var ”ja-boken” inför den svenska folkomröstningen om kärnkraft våren 1980. Den pläderar för att använda de tolv redan beslutade kärnkraftverken under deras fulla tekniska livslängd, i stället för att stänga ner dem i förtid (till 1990 enligt nej-sidan). Boken analyserar säkerhet, ekonomi och de ofärdiga alternativen. Framförallt driver den uppfattningen att det vore ett gigantiskt samhällsekonomiskt slöseri att stänga väl fungerande kärnkraftverk, som också gjorde den svenska elförsörjningen praktiskt taget fossilfri.