Carl Wahren

En våg av radikalisering i väst, med 1968 som märkesår, i kombination med den nya makt som visades av oljekartellen Opec under 1970-talet, bidrog till att begreppet ”Ny ekonomisk världsordning” vann vid spridning. Denna bok från en krets ledande liberaler försvarar en liberal marknadssyn, förenad med stärkt u-landsbistånd från den rika världen. Hans Bergströms bidrag argumenterar särskilt för öppen tillgång till handel som det mest effektiva sättet att lyfta fattiga länder.