REFLEKTION. (För sammanhang, se bakgrund längst ned.) Med benäget bistånd från Roger Akelius själv sprids nu tesen att hans investering i Academedia inte blev av därför att ”friskoleägare” sätter utdelning före barnens utbildning. Aftonbladet publicerade genast tre opinionsartiklar på det temat, med Peter Kadhammar och Andreas Cervanka i spetsen. Den bild man försöker sätta är en myt. Det grundläggande skälet till att affären havererade var att Akelius gjorde det ena bisarra uttalandet efter det andra, som visade att han inte förstod just någonting om svensk skola, om skolekonomi, och om villkoren för ett börsnoterat företag, däribland krav på att behandla alla ägare lika.

Nordea fonder är nästa största ägare i Academedia. I ägarkretsen finns också en rad pensionsfonder. Sparare och pensionstagare har berättigade förväntningar om att få en viss avkastning, motsvarande en mycket lågt satt ränta om ca en procent, på sin investering. Av Aktiebolagslagen, beslutad av Sveriges riksdag, börsens regelsystem och allmän börsetik följer att mindre aktieägare inte ska diskrimineras och att givna utfästelser ska hållas. Som Aktiespararnas VD konstaterat fanns det en given lösning om Akelius ville totalt omvandla Academedia via sin stiftelse: han borde då ha gett ett bud, lika till alla, om att lösa in andras aktier och sedan avnoterat Academedia från börsen.

Få friskoleföretag ger utdelning alls. Det gäller t.ex. för Kunskapsskolan och Internationella Engelska Skolan. Överskott (som är måttliga) återförs, efter att god verksamhet säkrats, räntor på lån betalats och staten fått sin bolagsskatt. Men överskott uppstår överhuvudtaget inte för det fall kvaliteten i utbildningen eftersätts. Vinst i ett system med skolpeng per elev är ett resultat av att skolor och klasser kunnat fyllas, vilket förutsätter föräldrar som fått förtroende för vad en skola gör. Akelius har missförstått också detta, genom att tro att vinst är något man ”squeezar ut” genom att inte ge eleverna läroböcker.

Ingen som har räknat på saken kan komma till någon annan slutsats än att den lilla utdelningen från Academedia till dem som investerat är helt irrelevant för frågan om den svenska skolans prestationer.

– – – –

Bakgrund: Onsdag 14 februari 2024 meddelade fastighetsägaren Roger Akelius att han skulle köpa 24 procent av skolkoncernen Academedia, via sin Akelius Foundation.  Säljare av kontrolldelen i det börsnoterade bolaget var Mellby Gård. Akelius kommenterade köpet i flera olika intervjuer.  Fyra dagar senare, söndag 18 februari, meddelades att säljaren valt att ställa in försäljningen.  I mellantiden, medan försäljningen fortfarande var aktuell, skrev Hans Bergström en kommentar om att ”Akelius är ’uppfriskande’ – men kan han räkna”.  Reflektionen ovan skrev Hans efter att försäljningen sedan ställts in.