REFLEKTION. Det första som Representanthuset i USA gjorde efter att ha valt en talman och kunnat återuppta verksamheten var att anta en resolution om Israel och kriget. Med 412 röster mot 10 fördömde Representanthuset på onsdagskvällen Hamas pogrom mot judar, uppmanade Hamas att genast släppa gisslan, deklarerade sitt starka stöd för Israels rätt till självförsvar och bekräftade att USA står bakom Israel som nation i denna svåra tid.

Debatten om resolutionen gav ett kraftfullt besked till Israel och till världen om att USA stödjer den judiska staten mot dess dödliga fiender. Detta kom dagen efter att generalsekreteraren för diktatorernas fackförening, FN, jämställt Israel och Hamas i skuld. Han åberopade bland annat ”Israels ockupation”. Men Gaza var inte ockuperat av Israel. Tvärtom gavs den palestinska myndigheten här möjlighet att visa förmåga att styra ett samhälle och bygga något konstruktivt. Detta skulle också ha byggt förtroende för en tvåstatslösning. I stället tog Hamas över, bedrev terror även mot den palestinska befolkningen i Gaza och använder de resurser som ställdes till dess förfogande till krig och terror i stället för att bidra till en framtid för palestinierna.

Hamas har kvar som huvudpunkt på sitt program att utplåna Israel och kasta judarna i havet. Som påpekades i debatten i Representanthuset, kan inte Israel förhandla och uppnå fred med en motpart som vägrar erkänna Israels rätt att existera utan i stället är frenetiskt upptagen med att planera för terror.

En talare klargjorde det avgörande i situationen: Om Hamas lade ner vapnen, skulle det bli fred och möjlighet att bygga ett bättre liv även för palestinierna. Om Israel lade ner vapnen, skulle dess land och befolkning utplånas. Vi får aldrig glömma den skillnaden. Båda Republikanerna och Demokraterna i USA fortsätter stå entydigt bakom Israel, trots den skrämmande bilden av stora demonstrationer för Hamas och andra terroristorganisationer på amerikanska universitet och rentav i New York.