REFLEKTION. Okunnigheten om företagande är bottenlös hos svenska reportrar, har jag konstaterat några gånger. De gångna dagarna har även Dagens Industri, som borde veta bättre, gett prov på det. Det har skett i spåren av Kristina Lagerströms ”avslöjande” i Rapport och Aktuellt härförleden, att det operationella bolaget Internationella Engelska Skolan i Sverige AB gett koncernbidrag till sitt holdingbolag. Lagerström, känd från många år av vänsterpropaganda i Sveriges Television, ville inte förstå att kassaförvaltning regelmässigt handhas på koncernnivå. Det torde vara fallet i samtliga kommuner. Innebörden av det är självfallet inte att likvida medel försvinner ur en kommun. De är kvar, för investeringar, expansion, finansiellt sparande, lånebetalningar – olika funktioner som ligger ovanför de enskilda verksamheterna. På samma sätt är det med en företagskoncern av någon storlek.

Dagens Industri ”avslöjar” nu i spåren på SvT att en kapitalisering i form av koncernbidrag skett också uppåt i IES´ företagsstruktur i Sverige. En Martin Rex på DI förvandlar detta till att pengar skulle ha lämnat ”koncernen” till förmån för ”ägarna”. Detta är faktiskt rent nonsens. Hela IES´ företagsstruktur i Sverige är en del av samma organisation, med samma ägare i alla led. När olika bolag har kapitaliserats, har det skett av goda skäl: för att matcha lån, för att skapa en beredskap för att köpa moderskolans skolfastighet där IES drivit skola under 25 år, för att upprätthålla styrka i ett bolag som också äger IES sju skolor i Spanien, för att skapa en ansvarsfull beredskap för att kunna minska lånebördan om räntorna fortsätter stiga, för att hålla en betydande finansiell styrka att orka hålla ut i oroliga tider. Därvidlag bidrar även politiken till osäkerhet.

Ett ansvarigt ägande tänker på den långa framtiden. Skolor ska finnas där även om fem år, 10 år, 15 år. Fastighetskontrakt skrivs normalt på 20 år. Det samlade hyresåtagandet för de ca 50 skolbyggnader som IES har kontrakt på uppgår till mer än fyra miljarder kronor.

Allt är en helhet. Det är fullständigt felaktig att framställa det som att en sund kapitalisering av olika bolag inom den samlade strukturen skulle ha som innebörd att pengar lämnar organisationen till förmån för ”ägarna”. Allt ägs per definition av ”ägarna”. Deras intresse är långsiktig stabilitet och tillväxt av värden. Vägen dit går via högsta kvalitet i verksamheten, uppbackad av en trygg och ansvarsfull finanshantering.

Kampanjmakarna bland journalister är för övrigt påtagligt fantasilösa. Kan de inte komma på något enda uppslag för granskning, annat än att för tjugoelfte gången sprida missuppfattningar om friskoleföretag. Hur manipuleras till exempel kommunala underskott i skolor för att slippa följa lagen om skolpeng?