REFLEKTION.

Daniel Suhonen är Socialdemokraternas chefideolog. Han har sedan flera år etablerat sig som den som anger den ideologiska riktningen för partiet. Han gör det med stark socialistisk övertygelse och med skickligt politiskt entreprenörskap. Vänsterförbunden inom LO står för finansieringen. Tankesmedjan Katalys är basen för en omfattande produktion av rapporter och artiklar. Suhonen är ledarskribent i Aftonbladet, men tas därtill – lite märkligt – ständigt in på de andra stora tidningarnas debattsidor. Han är uppfinningsrik i att finna till synes nya vinklingar som gör att han passerar den för andra hårda spärren in på debattsidorna. Han driver debatten och partiet åt vänster.

För den som tror på liberal marknadsekonomi är Daniel Suhonen en formidabel motståndare. Jag har ändå alltid sett honom som en verklig demokrat. Han tar öppna debatter med gott humör och med respekt för andra; det har varit min bild.

Men nu har Suhonen skrivit två artiklar som får mig att undra hur Suhonen verkligen ser på demokratins grunder. I Aftonbladet (25 juni) skrev han en signerad ledare som i desperat ton säger att Miljöpartiet måste komma in i riksdagen. ”Annars vinner Mordor”. Denna slutsats återkommer också i rubriken: ”Bara en vänsterkoalition kan rädda oss från Mordor.”

Det icke-socialistiska regeringsalternativet inför valet beskrivs alltså som ”Mordor”, med Ulf Kristersson i rollen som Sauron, mörkrets herre. Tolkien har själv beskrivit Mordons härskare som ”så nära den absoluta ondskan som man kan föreställa sig”. Sauron har av uttolkare jämförts med greve Drakula, i en annan roman om maximal mordlust.

Demokrater emellan beskriver man inte ett möjligt regeringsskifte efter ett fritt val med en metafor som denna. Växling vid makten, nu efter åtta år med socialdemokratisk statsminister, bör ses som en naturlig möjlighet, inte som att den totala ondskan tar över landet. I USA vägrade Trump, som den förste presidenten någonsin, att finna sig i att ett val kan leda till att makten överlämnas till andra. Suhonen tangerar samma tanke. Om oppositionen företräder den absoluta ondskan, ligger det nära till hands att förespråka att den med alla medel ska hindras från att få leda landet.

Man kommer osökt att tänka på Marita Ulvskogs beskrivning av Thorbjörn Fälldins tillträde som statsminister 1976 som ”en statskupp”. Kanske är psykologin densamma. Efter många år vid makten börjar en del fanatiska socialister betrakta maktskifte som närmst illegitimt. När en sådan psykologi smyger sig in, visar den förstår i synnerlig grad på behovet av växling vid makten.

Suhonen följde upp med en debattartikel i Expressen (17 juli), där han vänder sig mot att regeringen tillsatt en utredning om hur aktiebolagsdrivna friskolor ska kunna förbjudas. Suhonen skriver: ”Vad finns det egentligen att utreda när vi redan vet vad vi måste göra? Förbjud aktiebolag och vinstdrivande företag i skolan. Våra barn har inte råd att vänta längre.”

Inte med ett ord nämner Suhonen att det saknas majoritet i riksdagen för att förbjuda den väl etablerade aktiebolagsformen, vilket är detsamma som att förbjuda skolor med ca 75 procent av friskoleeleverna. Inte heller erkänner han att det finns några som helst komplikationer i förhållande till Regeringsformens skydd av egendomsrätten och förbud mot konfiskation utan ersättning. EU-rätten existerar heller inte i hans föreställning. Efter 30 år då aktiebolag inte bara accepterats av statsmakterna, utan rentav främjats som särskilt transparanta, kan inte staten plötsligt byta fot. Den måste i en rättsstat ta hänsyn till grundläggande rättsregler om ersättning och proportionalitet i fråga om åtgärder i förhållande till ändamål, givet det system som enskilda under lång tid agerat i.

En regering i en parlamentarisk demokrati begränsas av riksdagens majoritet. Den begränsas också av rättsstatens regler. Inget av detta vill Suhonen erkänna. Förbjud bara, rakt på. Så uttrycker sig inte heller en konstitutionell demokrat.

Är Daniel Suhonen inte den demokrat jag trodde – eller har han möjligen drabbats av en osedvanligt svår form av valfeber?