REFLEKTION. Regeringen och dess ministrar håller sig på defensiven hela tiden. Det håller inte politiskt och är inte motiverat sakligt.

Ta senast den hårda kritiken från Klimatpolitiska rådet, som förstås är mumma för vänstern, med DN och Aftonbladet i spetsen. Reduktionsplikten har dragits ner, elbilssubventioner likaså. Professor John Hassler har övertygande visat att inget av detta har någon negativ inverkan på klimatet (SvD 21 nov 2022). Så som EU:s ambitiösa system för transportsektorn fungerar, blir nettot av Sveriges extra tagelskjortor i praktiken noll. Att förbränning av ”biomassa” (reduktionsplikten) skulle vara bra för klimatet är för övrigt en bluff. Bensinpriserna är fortfarande skyhöga och drabbar landsbygden hårt.

Även klimatpolitiken behöver vara rationell. Det innebär också att det är mest kostnadseffektivt att Sverige genom eget elöverskott hjälper Polen och Tyskland att sluta bränna brunkol. Professor Lennart Bengtsson, Sverige internationellt främste forskare kring klimat, visade nyligen att Sverige redan är ett föredöme. Utsläppen av växthusgaser i gram per kilowattimme el är följande (2021):

  • EU: 262
  • Tyskland: 354
  • Polen: 749
  • Sverige: 12

Om klimatet är ett verkligt allvarligt problem för världen, blir det ju desto viktigare att fokusera på åtgärder som fungerar, inte på symboler utan effekt. Då bör man också veta att inte ens hela EU har mer än 5,6 procent av jordens befolkning. EU och USA tillsammans har omkring tio procent av jordens befolkning. Vad som händer med klimatet framöver avgörs framförallt av vad som händer i Kina och Indien – med 37 procent av jordens befolkning och en fortsatt massiv utbyggnad av kolkraft. Viktig är också befolkningsutvecklingen i Afrika, med av FN beräknade tre miljarder fler människor till sekelskiftet 2100.

Lite proportioner och perspektiv behövs. Och statsråd i den borgerliga regeringen behöver lära sig att säga som det är i stället för att se skamsna och eftergivna ut när vänstern, med starkt stöd från den rödgröna journalistkåren, går till angrepp.