REFLEKTION. ”Flygkaos i hela världen – tusentals inställda plan”, skriker rubrikerna under jul och nyår. Orsaken måste vara ”marknadsskolan”. ”Putin hotar med krig”, varnar andra rubriker. ”Marknadsskolan” igen. Åtminstone om vi ska tro den nya skolministern, enligt vilket allt negativt i världen hänger samman med att svenska föräldrar sedan 30 år har rätt att välja skola för sina barn.

Ty det är ju den rätten som är innebörden av vad vänstern kallar ”marknadsskolan” – en skola där föräldrar inte behöver stå med mössan i hand och passivt tilldelas en skolplats av myndigheter. En skola där alla föräldrar, oavsett inkomst och bakgrund, fritt kan påverka sina barns skolgång. Socialister har alltid strävat efter att återta den makten från föräldrarna. Men nya skolministerns försök att skylla allt på denna föräldramakt passerar faktiskt det löjligas gräns.

Sådant händer när man utser nya statsråd som är politiskt oerfarna. För att meritera sig som politiker tenderar de gå alltför långt i partipolitiskt nit och därmed förlora mycket av det sakpolitiska förtroende med vilket de tillträdde.